CHWILÓWKI

do 15 000zł. i 184 dni

POŻYCZKI RATALNE

do 60 000zł. i 96 m-cy

KONTA BANKOWE

osobiste

KREDYTY GOTÓWKOWE

do 15 000zł. i 36 m-cy

FACEBOOK

Odwiedź i polub nas na

f

Share Social Media
|

Treści zawarte na tym portalu mają wyłącznie charakter informacyjno-reklamowy (nie odpowiadamy również za treści witryn, do których prowadzą odnośniki z naszego portalu) i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Korzystanie z portalu jest równoznaczne z akceptacją wcześniej wymienionych warunków. Znaki towarowe użyte jedynie w celach informacyjnych.

Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, by informacje prezentowane w serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych. Nie udziela dodatkowych informacji na temat produktów prezentowanych w serwisie.

Rzetelne porównywarki ofert i

kalkulatory finansowe online

finanserka.pl

Porównaj oferty

Dokładamy wszelkich starań, by informacje prezentowane w serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych. Nie udzielamy dodatkowych informacji na temat produktów prezentowanych w serwisie.

 

Nie odpowiadamy również za treści witryn, do których prowadzą odnośniki. Korzystanie z portalu jest dobrowolne. Znaki towarowe użyte zostały jedynie w celach informacyjnych. Portal finanserka.pl ma charakter informacyjno-reklamowy.

HIPOTECZNY

GOTÓWKOWY

Zdolność kredytowa

Wybierz najodpowiedniejsze

finanserka.pl jest częścią Network Market's Group Polska

Copyright © FINANSERKA.PL

f

Share Social Media
|
#zapytajeksperta
zapytaj eksperta open_in_new

Skorzystaj z pomocy!

Nie chcesz wybierać sam?

Umów darmowy kontakt

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu wnioskowanego produktu, usługi z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji klienta zostanie podjęta przez odpowiednią wybraną instytucję finansową przez użytkownika wnioskującego o produkt, usługę finansową.

Lubisz być zawsze na bieżąco? Finanserka.pl dostarczy Ci porządnej dawki niezbędnych informacji. Konta osobiste, kredyt gotówkowy, pożyczka, czy też chwilówka - zawsze aktualne oferty. Codzienna aktualizacja!

Rzetelne porównywarki

WIĘCEJ

ARTYKUŁY

Konta  bankowe

Kredyty  gotówkowe

Pożyczki ratalne

Ubezpieczenia

Chwilówki

R E K L A M A

świadczenia usług przez finanserka.pl

Regulamin

I. DEFINICJE

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie:

 

1. Serwis – oznacza serwis internetowy pod nazwą „Finanserka.pl”;

2. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu;

3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Serwis;

4. Dostawca – oznacza instytucję finansową będącą właścicielem oferowanego produktu finansowego;

5. Usługi –usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis, w tym usługi polegające na przedstawianiu Użytkownikom ofert finansowania;

6. Usługi informacyjne – treści udostępniane Użytkownikowi (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) na stronach Serwisu;

7. Usługi komunikacyjne – umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami a Serwisem poprzez narzędzia dostępne w Serwisie;

8. Usługi reklamowe – emisja materiałów reklamowych w Serwisie na zlecenie jego partnerów;

9. Partner – oznacza podmiot współpracujący z Serwisem;

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności finanserka.pl, oraz wszelkie informacje porządkowe.

2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Serwis zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z serwisu traktowane jest jako akceptowanie wprowadzonych zmian.

4. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem i powszechnie obowiązującym prawem.

5. Treści udostępnione przez Serwis mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie danych zawartych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej może się odbyć wyłącznie po uprzednim powiadomieniu, oraz uzyskaniu zgody poprzez formularz kontaktowy finanserka.pl: formularz kontaktowy.

III. DOSTĘP DO SERWISU I FUNKCJONALNOŚCI W NIM ZAWARTYCH

 

1. Serwis dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i świadczonych usług. Jednakże Serwis nie udziela gwarancji, iż korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzaniu Użytkowników.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

2. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z Serwisu w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z zapisami niniejszego Regulaminu.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

 

1. Finanserka.pl, dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym, jednak ostateczny kształt oferty przedstawionej Użytkownikowi nie jest zależny od Serwisu i zostanie przedstawiony Użytkownikowi bezpośrednio przez Dostawcę Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji finansowych.

2. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Przedstawione w Serwisie opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy, poglądów i doświadczenia ich autorów. Serwis nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, z których korzysta Użytkownik.

5. Serwis dba z najwyższą starannością o zagwarantowanie bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, ale nie gwarantuje, że Serwis nie będzie narażony na działania stron trzecich, za które Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Finanserka.pl ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

 

1. Użytkownik może wnioskować o produkty finansowe poprzez przesyłanie formularzy kontaktowych do wybranych Dostawców produktu finansowego za pomocą Serwisu.

2. Serwis nie jest właścicielem produktów finansowych i nie ponosi odpowiedzialności za produkty finansowe oferowane przez Dostawców.

3. Użytkownik Serwisu może zostać przekierowany do serwisów Dostawców produktów finansowych lub partnerów, korzystając z linków przekierowujących. Serwis nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisów, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystający z Serwisu.

4. Strony trzecie jako właściciele produktów finansowych ustalają własne zasady i warunki dotyczące oferowanych produktów. Użytkownik przed podpisaniem umowy o nabycie produktu finansowego lub usługi finansowej powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty ustalonymi przez Dostawcę.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności i Polityką Cookies Serwisu.

VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

1. Celem Serwisu jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej formularz kontaktowy.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail), oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Serwis.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

2. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

3. Zmiany dokonane w Regulaminie będą udostępniane w Serwisie Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.

4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.

5. W razie, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ za nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu jak również ważna część nieważnego postanowienia, pozostają w mocy.

6. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Wszelkie spory nie rozstrzygnięte w sposób polubowny, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Finanserka.pl

FINANSerka. Porównywarki i kalkulatory finansowe online, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku

 

R

E

K

L

A

M

A

 

FINANSerka. Porównywarki i kalkulatory finansowe online, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku

R E K L A M A