finanserka.pl

FINANSE BLISKO CIEBIE

Porównaj oferty

Porównaj oferty

Korzystając ze stron akceptujesz politykę/pliki cookies, dzięki którym personalizujemy Twoje odwiedziny.

FINANSerka. Porównywarki i kalkulatory finansowe online, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku

Polityka cookies

Polityka prywatności

Rzetelne porównywarki ofert i
kalkulatory finansowe online
Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, by informacje prezentowane w serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych. Nie udziela dodatkowych informacji na temat produktów prezentowanych w serwisie.
Treści zawarte na tym portalu mają wyłącznie charakter informacyjno-reklamowy (nie odpowiadamy również za treści witryn, do których prowadzą odnośniki z naszego portalu) i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Korzystanie z portalu jest równoznaczne z akceptacją wcześniej wymienionych warunków. Znaki towarowe użyte jedynie w celach informacyjnych.

finanserka.pl

Share Social Media
|

f

Odwiedź i polub nas na

FACEBOOK

OFERTY

Zawsze

najświeższe i aktualne

  Konta osobiste

  Konta dla firm

  Konta oszczędnościowe

  Karty kredytowe

  Lokaty

  Kredyty gotówkowe

  Kredyty dla firm

  Kredyty konsolidacyjne

  Kredyty samochodowe

  Kredyty hipoteczne

  Chwilówki

  Pożyczki

  Ubezpieczenia

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu znajdującego się pod adresem URL: https://finanserka.pl/regulamin. Akceptując postanowienia Regulaminu akceptujesz także treść załącznika dołączonego – Polityki Prywatności.

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 

1) Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://finanserka.pl

2) Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Network Market's Group Polska z siedzibą w Kostrzyn nad Odrą | adres siedziby: Online/Polska; adres do korespondencji: 66-470 Kostrzyn nad Odrą Parcel Locker KOD06M Drzewicka 1 A, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

3) Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt [at] finanserka.pl (za [at] należy podstawić @)

4) Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

5) Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  a) Obsługa zapytań przez formularz

  b) Prezentacja oferty lub informacji

  c) Prowadzenie newslettera

  d) Prowadzenie systemu komentarzy

6) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

  b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

7) Operator informuje, że wprowadza wystarczające środki do wdrożenia odpowiednich wymogów technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa wszystkich osób, których dane dotyczą.

2. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 

1) W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  a) firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

  b) firmy obsługujące mailingi 

2) Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

3) Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  a) dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

  b) ich sprostowania,

  c) usunięcia,

  d) ograniczenia przetwarzania,

  e) oraz przenoszenia danych.

4) Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5) Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

7) W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

8) Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

3. Informacje w formularzach

 

1) Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2) Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3) Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4) Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

4. Istotne techniki marketingowe

 

1) Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences

2) Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

3) Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

4) Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

5. Informacja o plikach cookies

 

1) Serwis korzysta z plików cookies.

2) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  a) dostosowania zawartości stron internetowych;

​  b) tworzenia statystyk;

  c) realizacji celów marketingowych;

5) W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:

  • niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  • reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies Zmiany można dokonać pod adresem: jak wyłączyć cookie? Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisów. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7) Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem wyżej wymienionego Serwisu reklamodawców, oraz partnerów.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

1) Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2) W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

     a) Edge

     b) Internet Explorer

     c) Chrome

     d) Safari

     e) Firefox

     f) Opera

Urządzenia mobilne:

     a) Android

     b) Safari (iOS)

     c) Windows Phone

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.